Työhaastatteluun kannattaa varautua kunnolla

Kun vihdoin kymmenien hakemusten jälkeen tulee kutsu työhaastatteluun, alkaa sydän lyömään nopeammin ja kämmenet hikoavat pelkästä ajatuksesta. Mieleen tulee muistoja edellisistä kerroista, ja jännitys alkaa kasvamaan.

Työhaastatteluun kannattaa varautua kunnolla

Työhaastatteluun kannattaa varustautua hyvin jo etukäteen. Hyvä valmistautuminen varmistaa sen, että haastattelutilanteessa ei mene paniikkiin, vaan osaa jo ennalta odottaa tiettyjä kysymyksiä ja tietää, miten niihin kannattaa vastata. Haastattelutilanne on mahdollisuus kertoa omasta taustastaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan enemmän kuin työhakemuksessa on käynyt ilmi. On hyvä muistaa, että sinut on valittu ehkä kymmenien, jopa satojen hakijoiden joukosta, joten ensimmäinen aita on jo ylitetty.

Haastatteluun valmistautuminen

Ihan samoin kuin työhakemus ja CV kirjoitetaan erityistä työpaikkaa varten, myös jokainen haastatteluun valmistautuminen tulisi ajatella juuri sitä uutta työtä silmällä pitäen. Luonnollisesti oman työhistorian tuntee jokainen, mutta ennen haastattelua kannattaa miettiä, mitä asioita erityisesti uudessa työssä voisi tarvita, jotka kannattaa nostaa esille haastattelussa omasta työhistoriasta. Kukaan ei tule kehumaan saavutuksiasi puolestasi, joten nosta rohkeasti esille oma osaamisesi. Uudesta työpaikasta kannattaa ottaa selvää ennen haastattelua, jollei sitä ole jo tehnyt hakemusta lähetettäessä. Ihan yksityiskohtaista tutkimusta ei tarvitse suorittaa, mutta tärkeimmät perusasiat on syytä tietää. Myös toimenkuva on hyvä käydä läpi ajoissa ja nostaa sieltä itselleen vahvoja ja heikkoja osa-alueita. Kaikkea ei aina voi tai tarvitse osata, mutta omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen osoittaa, että henkilö on valmis myös kehittymään. Yleensä haastattelussa on vaihe, jossa on mahdollista tehdä itse myös kysyä jotain. Rooliin tai työnantajaan liittyvät kysymykset osoittavat, että on kiinnostunut sekä työnkuvasta että työnantajasta. Jos kysymyksessä on tiimissä tehtävä työ, kiinnostus myös tuleviin kollegoihin on mahdollista mainita, esimerkiksi työnjaollisessa mielessä. Jokaisessa haastattelussa on peruskysymyksiä, joihin on hyvä valmistautua huolella. Jo edellä mainitut vahvuudet ja heikkoudet ovat yksi, mutta omaa urakehitystä on syytä myös tarkastella. Jos liian innokkaasti haluaa edetä uudessa työpaikassa, voi haastattelijoille tulla tunne, että haettu paikka ei niinkään kiinnosta vaan yritys yleensä. On hyvä miettiä esimerkkejä omasta työhistoriasta, jossa on onnistunut selviytymään haastavasta tilanteesta. Kukaan ei ole täydellinen ja oman oppimisen esille tuominen luo positiivisen kuvan. Ennen haastattelupäivää myös vaatteet ja vaadittavat dokumentit pitää laittaa edustavaan kuntoon. Pukeutumisen tulisi edustaa vähintään siistiä yleisilmettä, mutta mitä virallisempaan rooliin hakee, sitä tarkemmin kannattaa miettiä vaatetusta. Siisti pukukokonaisuus on aina toimiva ratkaisu, mutta varsinkin naiset voivat leikkiä myös väreillä.

Haastattelutilanne ja hengittäminen

Ole läsnä! Mikään ei työpaikkahaastattelussa ole pahempaa kuin ajatuksen katkeaminen ja pahimmillaan koko kysymyksen kuulematta jättäminen. Hengitä, ja ajattele, että sinulla on myös oikeus olla ottamatta työtarjousta vastaan, joten heidän pitää myös myydä itseään sinulle. Vastaa kysymyksiin rauhallisesti, ei liian lyhyesti, mutta älä myöskää jaarittele. Yritä pitää katsekontaktia, mutta jätä tuijotus välistä. Hieman eteenpäin nojautuva asento antaa yleensä positiivisen ja kiinnostuneen kuvan. Ja älä missään tapauksessa laita käsiä ristiin, se kertoo puolustuskannalla olevasta asenteesta. Hyvä haastattelutilanne tuntuu luonnolliselta ja kysymykset ja vastaukset ovat loogisia. Jos haastattelija ei kerro lopuksi, milloin voit odottaa kuulevasi heistä, ole aktiivinen ja kysy itse. Kun olet saapunut ajoissa ja antanut itsestäsi parhaimman mahdollisen kuvan kaikille, joihin olet uudessa paikassa törmännyt, olet tehnyt parhaasi. Jos siitä huolimatta et saa uutta työtä älä lannistu. Syitä voi olla useita, ja sinusta riippumattomia. Haastattelukokemus on kuitenkin hyvää harjoitusta seuraavaa kertaa varten.

Haastattelutilanne ja hengittäminen

Aiheeseen liittyvät julkaisut