Tulevaisuuden ammatteja

Kuinka moni meistä tuntee maanviljelijän? Tai sihteerin? Lihakauppiaan tai lossivahdin? Vielä muutama vuosikymmen sitten Suomessa oli ammatteja, joista nykypäivän nuorisolla on vain kuriositeetin kaltainen käsitys. Maailma muuttuu, ja ammatit sen mukana.

Tulevaisuuden ammatteja

Maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan ja siitä palveluyhteiskunnan kautta informaatioyhteiskuntaan, Suomi on läpikäynyt muiden länsimaiden kanssa valtavan uudistusprosessin muutamassa sukupolvessa. Uusia ammattinimikkeitä on syntynyt vuosien saatossa, ja yhä kehittyvässä maailmassa voidaan olettaa, että suunta jatkuu samanlaisena tulevaisuudessakin. Mitkä sitten ovat aloja, joilla töitä löytyy vastaisuudessakin? Jos hakee vasta koulutukseen tai haluaa uudelleenkouluttatua, on hyvä tietää ammatit, joilla riittää kysyntää tulevinakin vuosina. Ennusteita aloista, joilla riittää kysyntää tulevaisuudessakin, löytyy runsaasti. Skaala on laajempi kuin äkkiseltään voisi kuvitella, automaatio ja robotit eivät pysty korvaamaan kaikkia ihmisten tekemiä töitä luultavasti koskaan.

Inhimillinen tekijä

Eri lähteet mainitsevat ympäri maailman samantyyppisiä aloja, joilla töistä ei tule pulaa jatkossakaan. Yksi kärkisijoista menee terveydenhuollon ammattilaisille. Lääkäreitä, sairaanhoitajia ja fysioterapeutteja tullaan tarvitsemaan, ja enenevässä määrin myös informaatioyhteiskunnassa.Parantuneen sairaanhoidon myötä ihmiset elävät yhä pidempään, ja vanhempi väestö tarvitsee enemmän hoivaa. On se sitten perinteisesti lääkäri tai hoitaja, tai viime vuosina uutena ammattina ilmestynyt geronomi, ikääntyvää väestöä on enemmän, ja hoitoon tarvitaan lisää koulutettuja ihmisiä. Vaikka tiede ja tekniikka kehittyy, niin inhimillisen vuorovaikutuksen voimaa ei mikään robotti pysty vielä pitkään aikaan korvaamaan. Toinen ammattikunta, jolle löytyy tilausta tulevaisuudessa, on opettajat, varsinkin peruskoulun opettajat. Koulutus uudistuu, mutta kun lapsista on kysymys, hyvä aloitus elämään on tärkeää. Kenties tulevaisuudessa teini-ikäiset ja sitä vanhemmat opiskelevat jo itse virtuaaliluennoitsijan johdolla, mutta perusteet pitää ensin opetella asiaan vihkiytyneen henkilön avustamana.

Analyyttistä ajattelua ja asiantuntijuutta

Informaatioteknologia ja siihen liittyvät ammatit eivät olleet kärkikymmenikössä suosittujen ammattien listalla lähestyttäessä vuosituhannen vaihdetta. Kelataan 25 vuotta eteenpäin, ja jos nykyään ei osaa edes tietokoneiden perusteita, voidaan sinua pitää harvinaisena poikkeuksena. IT-alat eivät ole pelkästään ohjelmoijille. Valtavaksi alaksi paisuneesta ja tiukasti nykyaikaan kuuluvasta sektorista löytyy niin insinöörejä, teknikkoja kuin analyytikkojakin. Varsinkin analyyttinen ajatteleminen on mainittu useissa tulevaisuuteen katsovissa raporteissa. Se pätee niin informaatioalaan kuin myös rahoitus- ja liikkeenjohtoalaan. Erilaiset asiantuntija-ammatit eivät ole myöskään häviämässä mihinkään. Ollakseen asiantuntija ei tarvitse olla lääkäri, vaan esimerkiksi kokki on mainittu kyseisessä kategoriassa. Syy tähän on, että edes tulevaisuudessa, ainakaan lähi- sellaisessa, automaatio ja robotit eivät vielä kykene tiettyihin töihin, joihin kuuluu tarkkuutta, luovaa ajattelua ja aisteja.

Mielikuvitus valloilleen

Mielikuvitus valloilleen

Entäpä tulevaisuuden ammatit, joita ei voi edes vielä opiskella? Itseohjautuvat autot ovat nyt jo kehitelty, ja voidaan olettaa, että ne yleistyvät tulevina vuosina. Tätä uutta liikennekulttuuria varten tarvitaan luonnollisesti ihmisiä valvomaan ja suunnittelemaan, että kaikki menee sujuvasti myös tulevina vuosina. Liikennetiedon analyytikko yhdistää sujuvasti jo mainitun analyyttisen ajattelun ja tulevaisuuden teknologian. On arveltu, että robotit tulevat myös yleistymään ihan tavallistenkin ihmisten koteihin. Luonnollisesti ne tarvitsevat huoltoa, ja mitä todennäköisimmin myös valvontaa, kehittelyä ja suunnittelua. Robottikouluttaja tai robottisuunnittelija ovat hyvinkin mahdollisia ammatteja muutaman vuosikymmenen päästä. Kun kotityöt on ulkoistettu roboteille, jää paljon ylimääräistä aikaa nauttia kaikesta muusta, mitä on tarjolla. Yhdysvalloissa ihmiset käyttävät keskimäärin viisi tuntia päivässä television tai vastaavan palvelun katselemiseen jo nyt. Voidaan kuvitella, että tulevaisuudessa viihdeteollisuudella tulee olemaan paljon enemmän kysyntää, ja uusia ammatteja kuten hologrammiteknikkoja tarvitaan jossain vaiheessa tulevina vuosina.

Tai jos päästää mielikuvituksen todella valloilleen ja kuvittelee, kuinka avaruuden valloituksen myötä sci-fi tyyliset ammatit tulevat olemaan arkipäivää. Miltä kuulostaisi olla vakituisen Mars-Maa avaruuslautan kuljettaja?

Aiheeseen liittyvät julkaisut