Mikä tekee hyvän työntekijän

Työnantajista tehdään säännöllisin väliajoin kartoituksia, keskustellaan ja pohditaan kuka on hyvä ja mitä ominaisuuksia hyvällä työnantajalla on. Kolikolla on kuitenkin se toinen puoli, myös työntekijältä vaaditaan paljon. Pelkkä hyvä ammattitaito ja kokemus ei enää pelkästään riitä, myös muita taitoja vaaditaan jos mielii menestyneelle uralle.

Mikä tekee hyvän työntekijän

Valitettavan usein työntekijän ja -antajan näkemykset eivät kohtaa, ja tämä ristiriita saattaa aiheuttaa turhia sekaannuksia työyhteisössä. Jos ollaan liian arkoja molemmin puolin ilmaisemaan odotuksia, arvailemalla ei synny kuin ongelmia. Suomessa on hieman eri mentaliteetti kuin jossain muissa maailman maissa. Missä esimerkiksi Yhdysvalloissa sosiaalisuus ja aktiivisuus katsotaan positiiviseksi asiaksi, sitä ei täällä meillä arvosteta niin paljon. Briteissä joissain paikoissa saatetaan mennä tiimin kanssa ulos viikoittain, ja jos näihin kissanristiäisiin ei osallistu, henkilö mielletään vähintäänkin omituiseksi. Suomessa jos menet työkavereiden kanssa säännöllisesti ulos, on pelkona, että henkilöstöosasto suosittelee katkaisulle menemistä.

Joustoa vaaditaan molemmin puolin

Jos vielä kuvitellaan, että hyvä ammattitaito ja oman tontin hoitaminen riittävät siihen, että työntekijää arvostetaan, ollaan ajatusmaailmassa vielä viime vuosituhannen puolella. Työnantajien Suomessa on todettu arvostavan joustavuutta yli kaiken. Joustavuudella ei tarkoiteta, että joka ilta ahertaa toimistossa vielä senkin jälkeen, kun siivoojat ovat jo kauan sitten menneet kotiinsa. Tosin joskus joutuu tekemään pidempää päivää, mutta periaatteessa joustavuus mielletään ominaisuudeksi, jossa työntekijä on valmis tekemään oman roolin ulkopuolelle kuuluvia töitä, jos niin vaaditaan. Hyvät kommunikaatiotaidot ovat myös arvostettuja, sekä Suomessa että maailmalla. Vuorovaikutus ja kyky toimia tiimin jäsenenä hakematta omaa henkilökohtaista kunniaa ovat tärkeitä työnantajalle. Vähän niin kuin se vanha yhteen hiileen puhaltaminen, eri työntekijöiden on ymmärrettävä kokonaisuuksia ja oma roolinsa tavoitteeseen pääsemiseksi. Joskus on sanottu, että nykyään jokainen ammatti sisältää asiakaspalveluaspektin. Se tarkoittaa, että vaikka varsinaisia asiakkaita ei omassa roolissa joutuisi kohtaamaan, pitää pomoja, työkavereita ja yrityksen ulkopuolisia kontakteja hoitaa kuin parasta asiakassuhdetta.

Organisointi ja kehittyvä työympäristö

Toki perinteisiäkin taitoja pidetään kunniassa. Hyvän ammattitaidon lisäksi kyky oppia uutta ja jakaa tietojaan ja taitojaan on arvostettua. Analyyttinen tietojen käsittely ja itsevarmuus tehdä päätöksiä ovat myös korkealla, sekä kansainvälisissä yrityksissä kuin meillä täälläkin. Tietyt asiat ovat niin itsestään selviä, että niitä ei välttämättä edes ajatella työrooliin kuuluviksi. Rehellisyys ja eettisyys otetaan yleensä itseisarvona, mutta on hyvä muistaa, että nekin ovat arvostettuja asioita työelämässä. Hyvä ajanhallinta ja täsmällisyys ovat laatusanoja, joita joskus ylenkatsotaan. Hyvä työntekijä ei edes osaa itse painottaa ajoissa työpaikalla oloa, koska se on niin perusasia, että se ei tule mieleen. Ja jos jatketaan itsestäänselvyyksien luetteloa, kohteliaisuus kuuluu listaan ehdottomasti. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, kollegoita ja johtoa kuten myös yhteistyökumppaneita tulee kunnioittaa ja kohdella kuin he olisivat asiakkaita. Ja viimeisimmäksi palataan alussa mainittuun sosiaaliseen kanssakäymiseen työpaikalla. Hyvä työntekijä kuuntelee kollegoitaan ja on tukena myös yksityiselämään liittyvissä asioissa jos tarpeellista. Tietynlainen tunnelman keventäminen on usein tervetullutta, kunhan tietyt rajat pidetään mielessä. Juoruilu on kuitenkin yksi pahimmista asioista, joita töissä voi tehdä. Huolimatta työyhteisön laajudesta, pahat kielet kyllä jossain vaiheessa tunnistetaan, eikä kukaan pidä tai luota ihmiseen, joka levittää työpaikalle kuulumattomia asioita kollegojen kesken. Eli sosiaalisella, positiivisella asenteella eteenpäin. Ja jos tulee olo, että se pomo ei nyt ehkä ymmärrä kaikkia työn eteen tehtyjä uhrauksia, ehkä kannattaa harjoittaa sitä kommunikoimista ja ihan kysyä, mistä hyvä työläinen on tehty.

Organisointi ja kehittyvä työympäristö

Aiheeseen liittyvät julkaisut