Kohti parempaa työpaikkaa kouluttautumalla

Nykyajan työmarkkinoilla kilpailu on kovaa. Komeat paperit valmistumisen jälkeen eivät takaa hyvää työpaikkaa, tai pahimmassa tapauksessa töitä ollenkaan. Erottuakseen edukseen CV:ssä pitää olla muutakin sisältöä kuin prameat tutkintotodistukset. Elinikäinen oppiminen ja omien taitojen kehittäminen on lähes pakollista nykyajan työelämässä.

Motivaatio lisäkoulutukseen

Olet sitten hakemassa uutta työpaikkaa tai yrität edetä omassa työssäsi, koulutuksella ja kurssituksella on suuri rooli urakehitykselle. Liittyypä lisäkoulutus sitten tiiviisti nykyiseen työnkuvaasi tai haetpa sitten aivan uusia tuulia, henkilön motivaatio oppia uutta on työnantajille aina positiivinen signaali.

Yksi syy lisäkoulutukseen on hyvin usein raha. Odotus siitä, että jossain vaiheessa tilipussi korreloi ajan ja vaivan, jonka itsensä kehittämiseen on laittanut, auttaa jaksamaan ja jatkamaan. On hyvä kuitenkin pitää mielessä, että korkeammat yliopistopaperit eivät aina takaa muhkeampaa palkkaa suhteessa panostettuun aikaan.

Ylennys, uusi ura tai kiinnostus aiheeseen ovat myös hyviä sisäisen motivaation syitä. On aivan eri asia, jos vaikka puolison suostuttelemana löytää itsensä Excel jatkokurssilta kuin jos itse intohimoisesti rakastaa kaavakkeita ja taulukoita. Jos halu kehittyä ja oppia uutta kumpuaa omista kiinnostuksen kohteista tai tavoitteista, jaksaminen ja oppiminen ovat aivan eri tasolla kuin ulkoisten motivaattoreiden painostuksen alla.

Työpaikan järjestämä koulutus

Melkeinpä jokaisessa työpaikassa järjestetään jonkun tyyppisiä lisäkoulutuksia henkilökunnalle. Vuosittaisessa kehityskeskustelussa on hyvä mainita omiakin ideoita, jollei pomo muuten ole vastaanottavainen ehdotuksille. Aina koulutuksen ei tarvitse liittyä alaan suoranaisesti, erilaiset vuorovaikutukseen ja tiimityöskentelyyn liittyvät kurssit saattavat parantaa tehokkuutta ja työilmapiiriä ylipäätään.

Työn järjestämä koulutus saattaa aiheuttaa ulkoisen motivaation paineita. Varsinkin, jos kyseinen oppi ei ole itselleen kiinnostavaa eikä siitä tunne hyötyvänsä ollenkaan. Melkein kaikki tarjottu koulutus kumminkin kannattaa ottaa vastaan. Se ei ainoastaan todista työnantajallesi, että olet kiinnostunut kehittymään toimessasi, vaan myös parantaa mahdollisuuksiasi uudelleentyöllistyä, jos elämäntilanteet muuttuvat. Omaa motivaatiotaan ja suhtautumistaan kannattaa tarkastella, ja tarvittaessa muuttaa asennoitumistaa, jolloin oppiminenkin on helpompaa.

Omaehtoinen kouluttautuminen

Me varmaan kaikki tunnemme jonkun, joka jo vuosia työelämässä olleena saa innostuksen jatkaa opiskeluja ja alkaa vääntämään tohtorinväitöskirjaa. Aina ei lisäkoulutukseen kumminkaan kannata panostaa vuosia, lyhyemmätkin kurssit auttavat urakehityksessä.

Lisäkoulutuksen voi myös ottaa harrastuksen kannalta. Kielten opiskelu omaehtoisesti tai vaikka työväenopistolla on palkitsevaa ja moni työnantaja arvostaa monikielisyyttä. Erilaiset tietokonekurssit ovat myös suositeltavia. Jos tietotekninen osaaminen on jäänyt korppukaudelle, omien taitojen päivittäminen auttaa, ei pelkästään työelämässä vaan normaalissa modernissa yhteiskunnassa.

Aikuiskoulutus joko syventää ammatillista osaamistasi tai voit vaihtaa alaa kokonaan, jos tuntuu, että nykyinen työsi ei motivoi sinua tarpeeksi. Suomesta löytyy lukuisia vaihtoehtoja aina normaalista täysiaikaisesta opiskelusta monimuoto-opiskeluun, etänä tehtävään tai iltaopiskeluun. Harva meistä enää jää eläkkeelle samasta työpaikasta, missä on aikoinaan aloittanut ja on arvioitu, että ihmisillä on nykyään keskimäärin 3 eri ammattia työuransa aikana.

Euroopan Unionin Upskilling Pathway-ohjelma

Aina aikuiskoulutus ei tähtää olemassa olevien tietojen syventämiseen tai alan vaihtoon. On arvioitu, että Suomessa on noin 600 000 aikuista, joilla on puutteita luku-, kirjoitus- ja digitaidoissaan. Euroopan laajuisesti määrä on vielä huomattavasti suurempi, noin 70 miljoonaa.

Euroopan Unioni lanseerasi vuonna 2016 ohjelman tämän ongelman ratkaisemiseksi. Upskilling, joka kirjaimellisesti tarkoittaa taitojen kohentamista tai päivittämistä, on maailmanlaajuisesti käytössä oleva termi. Upskilling Pathway-ohjelma tähtää aikuisten perustaitojen parantamiseen ja parempaan tulevaisuuteen työmarkkinoilla.

Ja jos vielä kaipaa lisämotivaatiota kouluttautumiseen voi aina tarkistaa, miten muualla pärjätään. Briteissä vuonna 2017 julkaistu kysely paljasti, että noin 50% taitojaan kohentaneista aikuisista pystyi käyttämään niitä lisätulojen hankintaan, ja 17% oli saanut ylennyksen lisäkoulutuksen ansiosta.

Aiheeseen liittyvät julkaisut